اسکیل ورکر درصد بالایی از متقاضیان اکسپرس انتری را تشکیل می‌دهند